wzrost akcji

O co chodzi z akcjami?

Oglądając przeróżne serwisy wiadomości, często możemy usłyszeć o akcjach. Akcje firmy X zdrożały, Ktoś kupił akcje firmy Y, a giełda stale monitoruje ich ceny. Dla kompletnego laika może to być czarna magia, lecz warto poznać, chociażby podstawy tego zagadnienia z prostego powodu — od ich aktualnej wartości zależy w dużym stopniu to, jak funkcjonuje gospodarka!

Skąd biorą się akcje?

ceny akcjiKażda spółka akcyjna ma swój kapitał zakładowy, który jest finansowany właśnie z akcji. Wszystkie akcje składają się na udział w tym kapitale, a co za tym idzie w całej firmie. Ich wartość nie może być niższa niż jeden grosz, lecz jak można się domyślić, im lepiej radzi sobie firma, tym większą cenę może zaproponować czy tak zwanym IPO (initial public offering), będące pierwszym wejściem na giełdę.

 

Podział akcji

wykresy wzrostu

Sama akcja jest papierem wartościowym wystawianym przez spółkę, ustanawiającym i określającym prawa i uprawnienia przysługujące każdemu z akcjonariuszy. Zakres tych uprawnień w spółce jest uzależnione od ilości akcji i ich typu, jakie w swoich rekach trzyma dany akcjonariusz.

Akcje zwykłe to takie akcje, które sprawiają, że akcjonariusz otrzymuje standardowe uprawnienia przewidziane przez kodeks spółek handlowych. Akcjami o zwiększonym znaczeniu są akcje uprzywilejowane, które oferują znacznie większe uprawnienia, jak chociażby wielokrotna ilość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

 

Podsumowanie

Każdy z nas może kupić akcje każdej firmy notowanej na giełdzie, więc momentalnie możemy stać się inwestorami w ogromnym korporacjach, jak i znacznie mniejszych jednostkach. Warto zainteresować się grą na giełdzie, gdyż jest to kapitalny sposób na zwiększenie ilości strumieni naszego dochodu. Pamiętajmy, jednak że gospodarka to nie zabawa, to żywy organizm, który stale żyje i zmienia się, zarówno na lepsze, jak i gorsze!