Banknoty Euro

Wspólna waluta Euro – krótka historia

Pierwsze próby kupna i sprzedaży towarów odbywały się na zasadzie barteru, czyli wymiany dóbr na inne dobra czy usługi. Taki sposób handlu towarzyszy człowiekowi aż do teraz, jednak już w XI w. p.n.e. w Lidii zaczęto wprowadzać pierwszy na świecie system monetarny. Od tego czasu, na naszym globie stale pojawiają się nowe waluty, a niektóre z nich rewolucjonizują światową gospodarkę. Jedną z nich jest Euro, czyli waluta wspólnoty Europejskiej – jaka jest jej historia?

Historia wspólnej europejskiej waluty

Pierwsze pomysły dotyczące wprowadzenia jednej, wspólnej europejskiej waluty, zrodziły się już w latach 60. XX wieku. Były one podyktowane między innymi potrzebą wyeliminowania wahań wartości walut krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

Monety Euro

Pierwszy europejski system walutowy (ESW) utworzono w 1979 roku, a do jego zadań zaliczyć można między innymi: zminimalizowanie wpływów państw o wysokiej inflacji na gospodarkę krajów o niskiej inflacji, czy regulację gospodarczo-polityczną w obrębie Europy. Wraz z utworzeniem ESW, powołano do życia bezgotówkową, wspólną europejską walutę – ECU (po angielsku: European Currency Unit).

W styczniu 1999 roku, waluta ECU zastąpiona została aktualnie obowiązującym Euro, które w formie gotówkowej do obiegu trafiło 1 stycznia 2002 roku. Nazwa tej jednostki monetarnej wybrana została 16 grudnia 1995 roku, podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Madrycie.

Jakie państwa korzystają z Euro?

Od dnia wprowadzenia do obiegu pierwszych monet i banknotów, Euro jako oficjalna jednostka monetarna, zaczęło obowiązywać w dwunastu krajach członkowskich Unii Europejskiej. Były to:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Luksemburg,
 • Niemcy,
 • Portugalia,
 • Włochy.

 

Tego samego dnia, Euro zastąpiło także waluty trzech innych krajów, niebędących państwami członkowskimi UE: Monako, San Marino, i Watykanu.

W późniejszym czasie, europejska waluta stała się oficjalnym środkiem płatniczym również w: Estonii, Litwie, Łotwie, i Słowenii, a także na Cyprze, Malcie, i Słowacji. Ponadto, na mocy układu monetarnego z Unią Europejską, Euro stało się oficjalną walutą Andory, oraz bez zawarcia porozumienia – w Kosowie i Czarnogórze.

Według oficjalnych danych, do wprowadzenia wspólnej waluty zobowiązane zostały także następujące państwa: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Szwecja, oraz Węgry. Niewykluczone, że również i inne państwa podążą w ślad tych, w których z Euro korzystają wszyscy obywatele.

Co dalej z Euro?

Wydaje się, że Euro pozwoliło nie tylko do pewnego stopnia uregulować europejską gospodarkę, ale także stało się sporym ułatwieniem dla osób, które lubią podróżować. Czy wspólna waluta okaże się dobrym rozwiązaniem z szerszej perspektywy czasu? Na odpowiedź na to pytanie musimy jeszcze poczekać.